Korpslejr 2024

Hej  Grenledere
Som i nok har set i videoen har vi i korpslejr teamet fremstillet en korpslejrknap, som I skal hjælpe os med at uddele.
Historien
På verdensjamboreen i 1924 og de efterfølgende jamboreer. lavede de danske spejdere en knap med skriften ”Jamboree Danmark 1924”, man fik den udleveret af sin tropsleder, når man havde betalt sit depositum. Derpå havde man den som et bevis på at man skulle være deltager på den kommende Jamboree.

Den ide vil vi genskabe med denne special fremstillet knap.
Jeres opgave:
Her kommer I ledere ind i billedet. Når I har medlemmer, som tilmelder sig korpslejren og har lagt depositum for turen, skal i udlevere en knap.

Tanken er at knappen skal udleveres på det efterfølgende møde når medlemmet har opfyldt kravene som beskrevet herover.

Vi håber at knappen vil være med til at sælge billetter til lejren og lokke flere medlemmer med på vores korpslejr.


Hvordan får I så fat i knappen?:
I skal henvende jer til korpslejrchef Nicklas, tropsleder i CHR. IV.s Trop på enten mail knob-@-knob.dk eller på alf. 50488786. Der er ikke uanede mængder af knappen, så bestil en realistisk mængde i forhold til hvor mange I mener at I får med på lejren. (der er nok til alle!)

 

DEL PÅ: